Warsztaty z Podstaw Sanomentologii – pierwsza część I poziomu