Kreacja i kreatywność

Pobudź kreatywność, znajdź rozwiązanie, brakujący element, odpowiednie słowa + (bonus ćwiczenie z...